COMUNICAT DE PRESĂ

Mai 2023

SC CABINET STOMATOLOGIC DR. RIVIS MIRCEA SRL, cod de identificare fiscală 9079548, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/1578/1996, cu sediul în comuna Dumbrăvița, sat Dumbrăvița, Str. Alma nr. 1/3, cam. 1, Jud. Timiș, derulează începând cu data de 31.03.2023 proiectul identificat cu RUE nr. 493, cod SMIS 161152, intitulat: MODERNIZARE CABINET STOMATOLOGIC CU ECHIPAMENTE DE TIP ”DIGITAL DENTISTRY”, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Progra-mul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanțare nr. 242/POC/411/AM 31.03.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Ma-nagement pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, la data de 31.03.2023. 

Valoarea totală a proiectului:

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 764.309,21 lei, din care valoare totală eligibilă 755.384,21 lei, iar suma finanțării primite din Programul Operațional Competitivitate este de 717.615,00 lei, echivalentă cu 95 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute prin proiect sunt următoarele:

  • Dotarea SC CABINET STOMATOLOGIC DR. RIVIS MIRCEA SRL cu a 9 (nouă) echipamente medicale specifice stomatologiei digitale, însoțite de 2 (două) soft-uri dedicate ca infrastructură de suport pentru echipamentele medicale.

  • Creșterea productivității muncii salariaților SC CABINET STOMATOLOGIC DR. RIVIS MIRCEA SRL la ni-velul anului 3 de sustenabilitate cu minim 15 % fata de anul de referință 2020.

  • Serviciile noi oferite pacienților, după cum urmează: amprentarea optica a preparațiilor și obținerea unui model digital virtual, fabricarea pe loc, prin imprimare 3D din rășină a dințilorprovizorii și a modelelor de studiu, realizarea de coroane definitive din zirconiu prin frezare uscată și sinterizare și realizarea de lucrări protetice definitive din ceramică prin frezare umedă și ardere în cuptorul de ardere uscată.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competi-tivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive, Schema de ajutor de minimis.

Date de contact beneficiar:
S.C. CABINET STOMATOLOGIC DR. RIVIS MIRCEA S.R.L, comuna Dumbrăvița, sat Dumbrăvița, Str. Alma nr. 1/3, cam. 1, Jud. Timiș, Tel. 0722-287582, E-mail: mrivis@yahoo.ro

Scroll to Top